Afspraak maken

Privacy Verklaring

Verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

SpeedCovidTest B.V.

Hoofdkantoor:

Ambachtsweg 14 - 16, 2641 KS Pijnacker

I CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Door het gebruiken van de website www.speedcovidtest.nl  en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in het kader van de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewerken, bewaren en slaan uw persoonsgegevens uitsluitend op die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

  • NAW-gegevens;
  • BSN nummer
  • Paspoort nummer (optioneel bij reiscertificaat)
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Informatie over uw afspraak;
  • Betalingsgegevens;
  • Uitslag van de Sneltest

II Grondslag voor gegevensverwerking

Wij zullen uw Sneltest persoonsgegevens alleen verwerken, opslaan en bewaren op grond van uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9 lid 2 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

III Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

● Het inplannen van een afspraak;
● Het bemiddelen voor uitvoeren van (een) Sneltest;
● Het bijhouden van door de jou aangegeven voorkeuren;
● Het verbeteren van onze dienstverlening aan jou;
● Het uitvoeren van door uw gevraagde diensten;
● Bij archivering: van de betaalgegevens

IV Geen verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen. Een uitzondering hierin is de RIVM waarin wij middels een beveiligde verbinding het aantal positieve geteste personen dagelijks doorgeven. Indien Positief zullen ook de persoonsgegevens worden doorgezonden in verband met bron- en contactonderzoek.

V Bewaartermijnen

Wij bewaren gegevens maximaal 2 weken daarna worden de persoon gegevens en test resultaten geanonimiseerd.  Uitsluitend de administratie betaalgegevens worden 7 jaar bewaard volgens de wettelijke bepalingen.

De testuitslagen welke via het Toegang voor Testen portaal worden gemeld hebben een bewaartermijn van 20 jaar.

VI Test uitslagen

De sneltest uitslagen worden binnen 15 minuten naar de client gemaild.  Deze testresultaten worden maximaal 2 weken bewaard en daarna geanonimiseerd. Ook zullen de verzonden e-mail berichten na 2 weken worden gewist.

VII Klacht

Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend. Via klachten@speedcovidtest.nl kunt u de klacht met duidelijke omschrijving melden.  Binnen 7 werkdagen worden klachten in behandeling genomen.

VIII Supervisie Arts 

Speedcovidtest staat onder supervisie van Drs. I.R. Madijokromo-Ramlal 
BIG-nummer: 59045296101

IX Uw privacyrechten

U heeft diverse privacyrechten. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming kunt u indienen via info@speedcovidtest.nl. U ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Mogelijk vragen wij bij u – om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan – een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwart.

Mocht u niet tevreden zijn over onze omgang met uw persoonsgegevens. Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

X Cookies en andere technologieën – website

De website, e-mails en advertenties van Speedcovidtest kunnen ‘cookies’ toepassen en andere technologieën zoals pixeltags en webbakens. Door deze technologieën krijgt Speedcovidtest beter inzicht in gebruikersgedrag, weten we welke delen van onze website zijn bezocht en wordt de effectiviteit van advertenties en internetzoekopdrachten gefaciliteerd en gemeten. Alle informatie die door cookies en andere technologieën wordt verzameld, wordt opgeslagen en behandeld als niet persoonlijk identificeerbare gegevens. Speedcovidtest maakt ook gebruik van cookies en andere technologieën om informatie te onthouden wanneer u onze website bezoekt. Ons doel in deze gevallen is het verbeteren van uw ervaringen met Speedcovidtest.

Als u cookies wilt uitschakelen, ga naar de veiligheidsinstellingen van uw browser en schakel cookies uit. Op een mobiel apparaat, ga naar het onderdeel cookies bij instellingen of voorkeuren. Bij specifieke browsers, neem contact op met uw provider om uit te vinden hoe u cookies moet uitschakelen.

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van de website van Speedcovidtest niet beschikbaar kunnen zijn wanneer cookies zijn uitgeschakeld. In bepaalde e-mailberichten maken we gebruik van een ‘doorklik-URL’ die doorverwijst naar content op de website speedcovidtest.nl. Wanneer klanten op zo’n URL klikken, kan het zijn dat ze eerst via een aparte Speedcovidtest-webserver worden geleid voor ze op de pagina van bestemming op onze website aankomen. We verzamelen deze doorklikgegevens om de belangstelling voor bepaalde onderwerpen te bepalen en de effectiviteit van onze klantcommunicatie te meten. Als u liever niet wilt dat doorklikgegevens op deze manier worden verzameld, klik dan niet op tekst- of grafische links in e-mailberichten.

Met pixeltags kunnen we e-mailberichten sturen in een voor klanten leesbaar formaat en verder vertellen deze ons of de mail is geopend. We kunnen van deze informatie gebruikmaken om berichten aan klanten te beperken of te elimineren.

XI Vragen over privacy?

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Speedcovidtest, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Speedcovidtest kan het privacybeleid op gezette tijden actualiseren. Als we het beleid grondig aanpassen, wordt een bericht geplaatst op onze website samen met de updates in het privacybeleid.

XI Cookies en andere technologieën – website

NaamGeplaatst doorVerloopt naWelk doeleinde
_hjIncludedInSample Speedcovidtest1 jaarHoudt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij.
__cfduid Speedcovidtest1 jaarGebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.
show_not  Speedcovidtest1 jaarWord gebruikt voor het opslaan van het eerste bezoek.
NaamGeplaatst doorVerloopt naWelk doeleinde
_gaGoogle Analytics2 jaarRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gidGoogle AnalyticsBeëindiging sessieRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gatGoogle AnalyticsBeëindiging sessieGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen.
Copyright © 2021
arrow-up