Medewerkers testen bij u op locatie tegen gereduceerde tarieven? Mail: info@speedcovidtest.nl
bedrijf medewerkers met COVID mondkapje

Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 23 juli 2021

Speed Covid Test B.V., handelend onder de naam SpeedCovidTest (hierna: SpeedCovidTest of wij) biedt COVID-19 testen aan. Wij verwerken hiervoor jouw gegevens bij het inplannen van afspraken, het afnemen van de testen en via onze website https://speedcovidtest.nl/. Jouw privacy is voor SpeedCovidTest van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze privacy- en cookieverklaring geldt voor de bezoekers van de website van SpeedCovidTest, de klanten van SpeedCovidTest en verder alle personen van wie SpeedCovidTest persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij SpeedCovidTest.


Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Deze privacy- en cookieverklaring bestaat uit drie delen. Deel I ziet op de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van het afnemen van een COVID-19 test in het kader van Testen voor Toegang. Deel II ziet op de verwerking van jouw persoonsgegevens voor alle overige COVID-19 testen. Deel III ziet op de verwerking van jouw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website (https://speedcovidtest.nl/) en deel IV is een algemeen deel dat voor alle verwerkingen uit de drie voorgaande delen van toepassing is.


Deel I – COVID-19 test ten behoeve van Testen voor Toegang

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van onze dienstverlening verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van jou. Bijvoorbeeld jouw contactgegevens om een testafspraak met je te kunnen maken. Hieronder wordt per doeleinde aangegeven welke gegevens we van je verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wil weten wat wij precies van je bijhouden, neem dan contact op met ons. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.


Het inplannen van een afspraak

Het inplannen van een afspraak gaat via de website www.testenvoortoegang.org van Stichting Open Nederland (hierna: SON). Zij verwerken daar jouw gegevens in lijn met hun eigen privacyverklaring. Op het moment dat je een afspraak hebt gemaakt bij een van onze testlocaties via de website van Testen voor Toegang krijgen wij van SON jouw persoonsgegevens die nodig zijn om de afspraak in ons systeem op te nemen. Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst met jou.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Volledige naam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Uniek boekingsnummer

Na het afnemen van de test en het delen van het resultaat, bewaren wij gegevens voor zover dit vereist is op grond van een wettelijke verplichting. In het geval van een negatieve uitslag, bewaren wij jouw gegevens uiterlijk 4 weken. Daarna worden jouw gegevens verwijderd. In het geval van een positieve uitslag, bewaren wij jouw gegevens 1 jaar. Daarna worden jouw gegevens verwijderd.


Identificeren op de testlocatie

Op de testlocatie worden jouw gegevens gecontroleerd door een medewerker van SpeedCovidTest. Je dient je te identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Wij maken geen kopie van jouw identiteitsbewijs, maar nemen wel informatie over voor onze administratie. Dit doen wij op basis van onze wettelijke plicht.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Volledige naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • BSN
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bezoekdatum, soort test, locatie en tijdsslot
 • Uniek boekingsnummer
 • Jouw identiteitsbewijs (wordt gebruikt ter verificatie van uw identiteit op de testlocatie, deze wordt niet vastgelegd)

Na het afnemen van de test en het delen van het resultaat, bewaren wij gegevens voor zover dit vereist is op grond van een wettelijke verplichting. In het geval van een negatieve uitslag, bewaren wij jouw gegevens uiterlijk 4 weken. Daarna worden jouw gegevens verwijderd. In het geval van een positieve uitslag, bewaren wij jouw gegevens 1 jaar. Daarna worden jouw gegevens verwijderd.


Het afnemen van de test en het delen van het resultaat

Voor het afnemen van de test en het delen van het resultaat verwerkt SpeedCovidTest jouw persoonsgegevens. Voor het afnemen van de test en het resultaat daarvan delen met jou, geldt dat wij dit doen om de overeenkomst met je na te komen. Het delen van het resultaat met de GGD wanneer jouw test positief blijkt te zijn, doen wij op basis van onze wettelijke plicht. Wij delen dan ook jouw e-mailadres en telefoonnummer ten behoeve van het bron- en contactonderzoek van de GGD.

Hiervoor verwerken wij eventueel de volgende persoonsgegevens:

 • Volledige naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • BSN
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Medische gegevens (zoals de uitslag van uw test)

Na het afnemen van de test en het delen van het resultaat, bewaren wij gegevens voor zover dit vereist is op grond van een wettelijke verplichting. In het geval van een negatieve uitslag, bewaren wij jouw gegevens uiterlijk 4 weken. Daarna worden jouw gegevens verwijderd. In het geval van een positieve uitslag, bewaren wij jouw gegevens 1 jaar. Daarna worden jouw gegevens verwijderd.


Contact

Wanneer je ons een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij eventueel de volgende persoonsgegevens:

 • Volledige naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van jouw bericht

We bewaren jouw gegevens zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 14 dagen nadat jouw vraag of klacht behandeld is, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.


Deel II – Commerciële COVID-19 test

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van onze dienstverlening verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van jou. Bijvoorbeeld jouw contactgegevens om een testafspraak met je te kunnen maken. Hieronder wordt per doeleinde aangegeven welke gegevens we van jou verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wil weten wat wij precies van je bijhouden, neem dan contact op met ons. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.


Het inplannen van een afspraak

Het inplannen van een commerciële COVID-19 test gaat via onze eigen website https://speedcovidtest.nl/. Voor het inplannen van deze afspraken verwerken wij jouw gegevens. Dit doen wij om de overeenkomst die wij met je aangaan uit te voeren.

Hiervoor verwerken wij eventueel de volgens persoonsgegevens:

 • Volledige naam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres
 • Nationaliteit
 • BSN
 • Paspoortnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Medische informatie
 • Eventuele opmerkingen die je zelf meestuurt bij het inplannen van uw afspraak.
 • Bezoekdatum, soort test, locatie en tijdsslot
 • Betalingsgegevens

Na het afnemen van de test en het delen van het resultaat, verwijderen wij uw gegevens zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken. Sommige gegevens worden langer bewaard voor zover dit vereist is op grond van een wettelijke verplichting.


Identificeren op de testlocatie

Op de testlocatie worden jouw gegevens gecontroleerd door een medewerker van SpeedCovidTest. Je dient zich te identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Wij maken geen kopie van jouw identiteitsbewijs, maar nemen wel informatie over voor onze administratie. Dit doen wij op basis van onze wettelijke plicht.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Volledige naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • BSN
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bezoekdatum, soort test, locatie en tijdsslot
 • Jouw identiteitsbewijs (wordt gebruikt ter verificatie van jouw identiteit op de testlocatie, deze wordt niet vastgelegd)

Na het afnemen van de test en het delen van het resultaat, verwijderen wij jouw gegevens zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken. Sommige gegevens worden langer bewaard voor zover dit vereist is op grond van een wettelijke verplichting.


Het afnemen van de test en het delen van het resultaat

Voor het afnemen van de test en het delen van het resultaat verwerkt SpeedCovidTest jouw persoonsgegevens. Voor het afnemen van de test en het resultaat daarvan delen met jou, geldt dat wij dit doen om de overeenkomst met je na te komen. Het delen van het resultaat met de GGD wanneer jouw test positief blijkt te zijn, doen wij op basis van onze wettelijke plicht. Wij delen dan ook jouw e-mailadres en telefoonnummer ten behoeve van het bron- en contactonderzoek van de GGD.

Hiervoor verwerken wij eventueel de volgende persoonsgegevens:

 • Volledige naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • BSN
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Medische gegevens (zoals de uitslag van uw test)

Na het afnemen van de test en het delen van het resultaat, verwijderen wij jouw gegevens zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken. Sommige gegevens worden langer bewaard voor zover dit vereist is op grond van een wettelijke verplichting.


Gratis testen voor werknemers

Wil je als werkgever sneltesten aanbieden aan jouw werknemers? Dan kan je een aanmeldformulier invullen, zodat de afspraken daarna gemaakt kunnen worden. Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de overeenkomst met je uit te kunnen voeren.

Hiervoor verwerken wij eventueel de volgende persoonsgegevens:

 • Naam contactpersoon
 • Zakelijke contactgegevens
 • Bedrijfsinformatie
 • Gegevens over werknemers

Na het afnemen van de test en het delen van het resultaat, verwijderen wij uw gegevens zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken. Sommige gegevens worden langer bewaard voor zover dit vereist is op grond van een wettelijke verplichting.


Contact

Wanneer u ons een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert of op een andere manier contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij eventueel de volgende persoonsgegevens:

 • Volledige naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van uw bericht

We bewaren uw gegevens zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 14 dagen nadat uw vraag of klacht behandeld is, omdat we er zeker van willen zijn dat we uw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.


Deel III – Website van SpeedCovidTest

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van onze website en gebruik te maken van onze dienstverlening verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van jou. Hieronder wordt per doeleinde aangegeven welke gegevens we van je verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wil weten wat wij precies van je bijhouden, neem dan contact op met ons. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.


Contact

Wanneer je ons een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij eventueel de volgende persoonsgegevens:

 • Volledige naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van jouw bericht

We bewaren jouw gegevens zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 14 dagen nadat jouw vraag of klacht behandeld is, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.


Reviews

Je hebt de mogelijkheid om een beoordeling te geven over onze dienstverlening. Hierbij maken wij gebruik van Trustpilot. De reviews zijn te lezen op de websites van deze partij. Trustpilot is zelf verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Als je wilt weten wat zij met jouw persoonsgegevens doen, lees dan het privacybeleid op hun eigen website.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Wij hebben namelijk een commercieel belang om onze dienstverlening te verbeteren. Ons commerciële belang prevaleert boven jouw privacybelang, gezien het feit dat je zelf invloed hebt op wat voor informatie je achterlaat in de klantbeoordeling.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam zoals vermeld in de klantbeoordeling
 • Woonplaats
 • Inhoud van het bericht

Wij bewaren jouw persoonsgegevens maximaal 2 jaar nadat je de review hebt achtergelaten.


Solliciteren

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van jou om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Volledige naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie

Wij bewaren jouw sollicitatiegegevens tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we je op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kan jouw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in jouw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft, wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam op Google, en jouw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met je besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kan je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert. 


Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

Cookie; Entiteit; waarborgen   Soort Doel Bewaartermijn
Google Analytics

Google LLC, Verenigde Staten   Privacyverklaring
Analytisch     Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we: een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;verder geen gegevens delen met Google;we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics. Maximaal 2 jaar
Google Adservices   Google LLC, Verenigde Staten   Privacyverklaring Marketing Deze cookies worden gebruikt om te kunnen experimenteren met de effectiviteit van advertenties over de websites.  Maximaal 1 jaar
Google DoubleClick   Google LLC, Verenigde Staten   Privacyverklaring   Marketing   Deze cookies worden gebruikt om de acties van de websitebezoeker op de website te registreren na het bekijken van of klikken op advertenties. Het doel hiervan is om de effectiviteit te meten en gepersonaliseerde advertenties te tonen.   Maximaal 6 maanden
Google reCAPTCHA   Google LLC, Verenigde Staten   Privacyverklaring   Functioneel Deze cookies worden gebruikt om een onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is onder andere uit beveiligingsoverwegingen Maximaal 6 maanden
Diversen:   First party cookies met strikt functionele doeleinden. Functioneel Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc. Maximaal 2 jaar  

Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.


Deel IV – Algemeen deel

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Wij delen jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan of verplicht is. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om jouw testuitslag, wanneer deze positief is, te melden bij de GGD.

Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met je uit te kunnen voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben (zoals het bestrijden van fraude);
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf of het delen van een positieve testuitslag met de GGD).

De partijen die van ons jouw persoonsgegevens ontvangen kunnen zijn:

 • GGD
 • RIVM
 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners

Deze privacy- en cookieverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van SpeedCovidTest. Je dient zich ervan bewust te zijn dat SpeedCovidTest niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn of van websites die links naar onze website plaatsen.


Beveiliging van jouw persoonsgegevens

SpeedCovidTest heeft passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving, zijn beschermd tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Zo maken wij op onze website gebruik van een versleutelde verbinding (HTTPS), zodat de door verstuurde gegevens zijn beveiligd. Verder hanteren wij een strikt beveiligingsbeleid. Wij hanteren dit zowel voor het digitale deel van onze dienstverlening, als ook voor het fysieke deel van de dienstverlening (op de testlocaties bijvoorbeeld).


Welke privacyrechten heb je?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kan je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten: 

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: je kan ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kan je deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te laten overdragen naar een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij jouw verzoek kunnen wij jou vragen om jezelf te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent en dat de persoonsgegevens jou toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van jouw rechten wilt uitoefenen dan kan je dat kenbaar maken via info@speedcovidtest.nl.  SpeedCovidTest heeft een functionaris gegevensbescherming (hierna: FG). Je kan ook direct contact opnemen met onze FG via s.nanda@speedcovidtest.nl.


Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.


Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent jouw rechten, kan je

altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Speed Covid Test B.V.
Ambachtsweg 14-16
2641 KS, Pijnacker 

E-mailadres: info@speedcovidtest.nl
Telefoonnummer: 010-2687170

KvK-nummer: 81641664

NAAT PCR Test
Een geruststellend gevoel

Laat je testen

Het is snel en veilig. Al 1.165.973 mensen gingen je voor. Inclusief ophaalcode voor de CoronaCheck-app
Afspraak maken
Wij werken met handelingsbekwame gecertificeerde Covid-19 testers en zullen er voor zorgdragen de test zo correct en prettig mogelijk bij jou af te nemen.
Uitslag nodig?
Meerdere mensen zijn nu aan het boeken vanuit